Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки

25.10.2016

nazi text {Із змінами, внесеними згідно із Законом № 595-VIII від 14.07.2015, ВВР, 2015, № 37-38, ст.366} Верховна Рада України від імені Українського народу — громадян України всіх національностей, керуючись положеннями Загальної декларації прав людини,